Christmas party 2019

Vstupenky pro studenty a mládež

Pro studenty a mládež ve věku 16-18 let včetně
je cena lístku na místě 200 Kč.

Věk je nutno prokázat platným dokladem - občanský průkaz, pas.